செய்தி

 • ஸ்லிப் வளையம் பற்றி

  ஸ்லிப் வளையத்திற்கான லூப்ரிகேட்டிங் கிரீஸின் பங்கு மற்றும் தேர்வு சுழலும் உராய்வு காரணமாக, மின்சார சீட்டு வளையம் அணிந்து, பயன்பாட்டின் போது சூடுபடுத்தப்படும், இது சேதத்தை ஏற்படுத்த எளிதானது.எனவே, சில ஸ்லிப் ரிங் உற்பத்தியாளர்கள் சில கடத்தும் லூப்ரிகேட்டிங் கிரீஸைப் பயன்படுத்துவார்கள்.
  மேலும் படிக்கவும்
 • ஸ்லிப் வளையத்திற்கான மசகு கிரீஸின் பங்கு மற்றும் தேர்வு

  சுழலும் உராய்வு காரணமாக, மின்சார ஸ்லிப் மோதிரம் அணிந்து, பயன்படுத்தும் போது சூடாகிறது, இது சேதத்தை ஏற்படுத்த எளிதானது.எனவே, சில ஸ்லிப் ரிங் உற்பத்தியாளர்கள் ஸ்லிப் வளையத்தை அதிக நீடித்ததாக மாற்ற, தொடர்பு மேற்பரப்பில் சில கடத்தும் மசகு எண்ணெய் பயன்படுத்துவார்கள்.பின்வருவது ஒரு அறிமுகம்...
  மேலும் படிக்கவும்
 • சீட்டு வளையங்கள் எப்படி வேலை செய்கின்றன?

  ஸ்லிப் வளையத்தின் அடிப்படை செயல்பாட்டுக் கொள்கையானது, சுழலும் பகுதிக்கும் சுழலும் நிலையான பகுதிக்கும் இடையே இயந்திர இயக்கம் மற்றும் சமிக்ஞை பரிமாற்ற செயல்முறைக்கு தேவையான சக்தியின் பரிமாற்றத்தை முடிக்க நிலையான சட்டகத்தை நம்புவதாகும்.ஸ்லிப் வளையமே மிகவும் துல்லியமான டிரான்ஸ்ம் என்பதால்...
  மேலும் படிக்கவும்
 • கடத்தும் ஸ்லிப் வளையத்திற்கான தூரிகை தொழில்நுட்பத்தின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

  ஸ்லிப் ரிங் என்பது சுழலும் (ரோட்டார்) மற்றும் நிலையான (ஸ்டேட்டர்) சாதனங்களால் ஆன மின்சார சக்தி, சிக்னல் மற்றும் பிற ஊடகங்களின் சுழலும் இணைப்பு கூறு ஆகும். மின்சாரம் மற்றும் சிக்னல் இணைக்கப்பட்டு தூரிகைகள் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது.எனவே, தூரிகையின் செயல்திறன் செயல்திறன் தரத்தை தீர்மானிக்கிறது ...
  மேலும் படிக்கவும்
 • மின்சார சீட்டு வளையங்களில் மசகு எண்ணெய் பயன்படுத்துவதால் மறைந்திருக்கும் ஆபத்துகள் பற்றிய பகுப்பாய்வு

  பல ஸ்லிப் ரிங் உற்பத்தியாளர்கள் ஸ்லிப் வளையங்களில் மசகு கிரீஸைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகளை ஊக்குவிக்கிறார்கள்: மசகு கிரீஸ் ஸ்லிப் ரிங் தொடர்பு பொருட்களின் தேய்மானத்தை குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், அதன் ஆயுளை நீட்டிக்கும், ஆனால் மின் மற்றும் வெப்ப கடத்துத்திறன், செயலற்ற தன்மை, சிறந்த ஆக்ஸிஜனேற்றம் ...
  மேலும் படிக்கவும்